x Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.
BGK Linia 0 801 667 655

Najczęściej zadawane pytania w sprawie konsolidacji finansów publicznych

1. Kiedy należy złożyć dyspozycję utworzenia depozytu u Ministra Finansów?
Jednostka/dysponent składa dyspozycję utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe w dni robocze do godz. 14.00 nie później niż na dwa dni robocze przed datą utworzenia depozytu.

Przykład:
Jednostka A chce założyć depozyt u Ministra Finansów na kwotę 100 000,00 PLN na okres 7 dni od dnia 9 do 16 maja 2011 r.

W tym celu jednostka:
1. Składa w dniu 5 maja 2011 r. dyspozycję za pośrednictwem BGK@24Biznes (formatka przelew środków na depozyt/oddanie środków w zarządzanie) określając

  • datę realizacji dyspozycji czyli datę utworzenia depozytu na dzień 9 maja 2011 r.
  • datę zakończenia depozytu na dzień 16 maja 2011 r.

(wszystkie zdefiniowane daty nie mogą przypadać na dzień wolny)
2. Akceptuje dyspozycję (jedna lub dwie osoby upoważnione zgodnie z kartą wzorów podpisów),
3. Przesyła dyspozycję do realizacji do BGK do godz. 14.00.

Po godz. 14.00 system nie pozwoli złożyć dyspozycji z datą utworzenia depozytu w dniu 09 maja 2011 r., w takim przypadku depozyt może być utworzony od dnia następnego tj.10 maja 2011 r.
W celu realizacji dyspozycji jednostka A musi zapewnić wystarczające środki na swoim rachunku w dniu 9 maja 2011 r. do godz. 10.00. Wówczas w BGK@24Biznes dyspozycja jednostki A będzie mieć status „zrealizowane" na liście dyspozycji i jednocześnie na liście depozytów status „aktywny".
W przeciwnym razie depozyt nie zostanie utworzony a w BGK@24Biznes dyspozycja utworzenia depozytu będzie mieć status „odrzucona" na liście dyspozycji.


2. Gdzie można sprawdzić wysokość oprocentowania utworzonego depozytu?

Oprocentowanie utworzonego depozytu jest widoczne na liście depozytów w BGK@Biznes w dniu utworzenia depozytu.

3. Do której godziny można składać zlecenia przelewu z rachunku podlegającego konsolidacji z terminem realizacji w dniu dzisiejszym?
Zlecenia płatnicze krajowe w złotych do realizacji za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (system ELIXIR) lub w przypadku przelewów wysokokwotowych za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego (system SORBNET) BGK przyjmuje w dni robocze z uwzględnieniem godzin granicznych uzależnionych od specyfiki ww. systemów rozliczeniowych.
Realizując zlecenie płatnicze w złotych, BGK doprowadzi do uznania rachunku banku odbiorcy kwotą polecenia przelewu najpóźniej do końca:
  1. następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank - w przypadku zleceń płatniczych złożonych w formie elektronicznej;
  2. drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank - w przypadku zleceń płatniczych złożonych w formie papierowej (w Oddziale).
Zlecenie płatnicze, które wpłynie do Banku po godzinie granicznej określonej dla danego rodzaju zlecenia uznaje się, że zostało otrzymane przez Bank w następnym dniu roboczym.

Szczegółowe zasady przyjmowania i realizacji przez BGK zleceń płatniczych w złotych na krajowym rynku międzybankowym określa Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zamieszczony poniżej w pliku do pobrania. Godziny graniczne, o których mowa wyżej określone są na stronie dostępnej po kliknięciu w link.

powrót