x Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.
BGK Linia 0 801 667 655

Polski Fundusz Funduszy Wzrostu

Czym jest Polski Fundusz Funduszy Wzrostu (PFFW)?

Polski Fundusz Funduszy Wzrostu to wspólna inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). W kwietniu 2013 r. BGK i EFI utworzyły fundusz funduszy wielkości 90 mln EUR, który zbuduje portfel inwestycji w fundusze inwestycyjne finansujące przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie wzrostu lub ekspansji. Celem tej inicjatywy jest pobudzenie inwestycji kapitałowych w rozwijające się firmy na terenie Polski. W pierwszym etapie PFFW zostanie zasilone 60 mln EUR od BGK i 30 mln EUR od EFI.

W przyszłości inni inwestorzy będą mogli dołączyć do BGK I EFI, tak by zmaksymalizować efekty działania PFFW. Celem jest zbudowanie funduszu funduszy mającego do dyspozycji 180 mln EUR. W docelowej strukturze zaangażowanie EFI zwiększy się do 60 mln EUR.

Przy zarządzaniu PFFW, EFI wykorzysta swoje doświadczenia i wiedzę zdobytą przy zarządzaniu podobnymi funduszami utworzonymi we współpracy z regionalnymi i krajowymi partnerami w innych państwach Europy.

Jaka jest strategia inwestycyjna Polskiego Funduszu Funduszy Wzrostu?

Zarządzający PFFW będą dążyli do zbudowania zrównoważonego portfela inwestycji w fundusze Venture Capital, Private Equity i Mezzanine. Fundusze te powinny koncentrować się na inwestycjach w Polsce. Okres inwestycyjny PFFW to 5 lat i zacznie się 1 czerwca 2013 r.

Środkami PFFW zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny i jest zainteresowany inwestycjami w:

 • Fundusze Venture Capital, Private Equity i Mezzanine tworzone przez zespoły zarządzające, które posiadają potwierdzone doświadczenie i wiedzę na temat polskiego rynku.W małe i średnie przedsiębiorstwa w fazie wzrostu i ekspansji. PFFW współinwestuje tylko z inwestorami z Polski lub innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.


Czy jako zarządzający funduszem jesteś zainteresowany współpracą z Polskim Funduszem Funduszy Wzrostu?

Zarówno fundusze jak i współinwestycje muszą spełniać szereg kryteriów. Są one konsekwencją procesu inwestycyjnego PFFW. W przypadku bezpośrednich współinwestycji kluczowy jest wiarygodny partner z dużym doświadczeniem przy podobnych transakcjach. Nieskazitelna reputacja tych osób jest kluczowa w procesie inwestycyjnym.
Możesz ubiegać się o finansowanie z Polskiego Funduszu Funduszy Wzrostu jeśli, między innymi, spełniasz poniższe kryteria:

 

 • Strategia inwestycyjna twojego funduszu musi być skoncentrowana na Polsce. Możliwe są też inwestycje w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Opisz jak twoja strategia wpisuje się w obecną sytuację rynkową, jakie branże i rodzaje przedsiębiorstw mogą być najciekawszym celem inwestycji twojego funduszu; oraz w jaki sposób jest to powiązane z doświadczeniami zespołu zarządzającego funduszem.
 • Twój zespół ma zrównoważoną strukturę, a jego członkowie uzupełniają się wzajemnie, zarówno jeśli chodzi o umiejętności jak i doświadczenie. Potwierdzona wcześniejszymi dokonaniami współpraca w zespole zarządzającym będzie zaletą, ale jesteśmy również zainteresowani finansowaniem zespołów tworzących swój pierwszy fundusz.


Co więcej: 

 

 • Zespół zarządzający powinien być zlokalizowany w Polsce lub innym kraju Europy Środkowej i Wschodniej.
 • W przypadku międzynarodowych funduszy Venture Capital / Private Equity działających w tym regionie, powinien powstać lokalny zespół zarządzający działający z Polski lub innego kraju regionu.Dotychczasowe dokonania zespołu powinny świadczyć o wystarczającym doświadczeniu w branżach, które obejmuje twoja strategia inwestycyjna. Szczegółowo przeanalizujemy wcześniejsze sukcesy i porażki. Musimy dokładnie poznać jakie doświadczenia i umiejętności posiadają członkowie zespołu. 
 • Fundusz powinien być w stanie przyciągnąć finansowanie ze strony prywatnych inwestorów, które będzie co najmniej tej wielkości jak finansowanie ze strony PFFW.Wielkość funduszu musi być na tyle duża, żeby zagwarantować stabilność zespołu zarządzającego i zdolność funduszu do zainwestowania powierzonych środków.
 • Struktura prawna i podatkowa funduszu musi być klarowna i uwzględniać dotychczasową praktykę rynkową.
 • Wszyscy udziałowcy muszą mieć wspólny interes - sukces inwestycyjny funduszu.Dokumentacja powinna zawierać opis funduszu i/lub memorandum, w którym znajdziemy: 
  • skład zespołu zarządzającego funduszem,
  • opis strategii inwestycyjnej,
  • opis waszych dotychczasowych doświadczeń,
  • interesujący was rynek,
  • informacje, jak będziecie pozyskiwać inwestycje,
  • zasięg geograficzny,
  • informacje w jakie branże chcecie inwestować,
  • docelową wielkość funduszu,
  • strukturę prawną,
  • propozycję warunków powołania funduszu,
  • oczekiwaną stopę zwrotu,
  • jakich innych inwestorów chcecie pozyskać,
  • terminy w jakich chcecie pozyskać finansowanie od inwestorów.


Jak działa proces inwestycyjny w Polskim Funduszu Funduszy Wzrostu?


W trakcie 5-letniego okresu inwestycyjnego PFFW wiele funduszy może otrzymać finansowanie z PFFW, które powinno zostać zainwestowane w firmy w fazie wzrostu. Już można przesyłać dokumenty - okres inwestycyjny PFFW zacznie się w czerwcu 2013 r. Jeśli fundusz będzie spełniał kryteria i pozytywnie przejdzie weryfikację podanych informacji, to na dalszym etapie procesu EFI rozpocznie proces due dilligence funduszu.
Efektem tego procesu może być nie tylko pozyskanie finansowania dla waszej inicjatywy. Oferujemy również wsparcie przy tworzeniu dokumentacji, a także dzielenie się doświadczeniami z każdego etapu tworzenia funduszu: od pozyskiwania finansowania do zarządzania funduszem.


Kontakt
Bank Gospodarstwa Krajowego

Biuro Inwestycji Kapitałowych
Tel.: +48 22 599 83 31


Europejski Fundusz Inwestycyjny

Graham Cope:
E-mail: g.cope@eif.org
Tel.: +352 248 581 236.

 

powrót